Luật Giáo dục ĐH sửa đổi cho phép các cơ sở giáo dục ĐH được thành lập doanh nghiệp, công ty để tăng tốc việc chuyển giao nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

Tại điều 14 của dự thảo Luật Sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục ĐH nêu rõ: Cho phép các cơ sở giáo dục ĐH được thành lập doanh nghiệp (DN), công ty.

Chi Tiết

 • Chế độ kế toán DN, hành chính, sự nghiệp áp dụng từ 2018 (13/11/2017)
 • Thông báo đăng ký kế hoạch 2018 (07/11/2017)
 • Nghỉ phép hằng năm có tính cả ngày thứ 7, Chủ nhật? (07/11/2017)
 •  

 • Lịch tuần 17 năm học 2017-2018 (27/11/2017)
 • Lịch tuần 16 năm học 2017-2018 (20/11/2017)
 • Lịch tuần 15 năm học 2017-2018 (13/11/2017)
 •  

 • Quy định về đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (15/05/2017)
 • Gói thầu để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả (20/03/2017)
 • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng từ 01/3/2017 (01/03/2017)
 •  

  Đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017 đại diện Đoàn chủ tịch khai mạc đại hội

  Chi Tiết

 • Đại hội công đoàn Phòng KHTC nhiệm kỳ 2017-2022 (04/07/2017)
 • Chúc mừng năm mới 2014 (07/01/2014)
 • Phòng KHTC vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba (07/11/2013)
 •  
  Tin mới
  Học phí
  Đăng ký môn học trực tuyến