Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán 2015 (10/01/2017)
 
Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015.


Ảnh chụp một phần của Nghị định 174/2016/NĐ-CP

Theo đó, Nghị định 174/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế các văn bản sau đây:

(i) Nghị định 128/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước ngày 31/5/2004.

(ii) Nghị định 129/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh ngày 31/5/2004.

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến