Thông báo về việc mua bảo hiểm Y tế HSSV khối D11 và C15 (07/03/2017)
 
Nhà trường thông báo đến sinh viên D11 và C15 mua BHYT tiếp từ ngày 01/4/2017 đến 31/12/2017.
Địa điểm thu: Phòng KHTC - G101 Tầng 1 Nhà G

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến