Đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017 đại diện Đoàn chủ tịch khai mạc đại hội

Chi Tiết

Ngô Thị Lệ Thu
Phụ trách phòng
1. Phụ trách chung công tác tổ chức
nhân sự, đối nội, đối ngoại và một số công tác chuyên môn: Xây dựng cơ bản, trang thiết bị, một số dự án, duyệt dự toán, báo cáo quyết toán tài chính, duyệt chứng từ thu chi các nguồn kinh phí.
2. Báo cáo về tổ chức, công tác chuyên môn với Ban giám hiệu, đón tiếp các cơ quan chức năng chuyên môn và cán bộ các đơn vị trong và ngoài trường đến làm việc với phòng KH – TC.
3. Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực lập kế hoạch, quản lý tài chính đúng pháp luật hiện hành
4. Làm việc theo sự chỉ đạo của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng
5. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý tài chính của nhà trường

Chi Tiết

Tên chính thức : Phòng Kế hoạch tài chính

Tên tiếng Anh  : Department of

Tên viết tắt       

  

Phòng Kế hoạch tài chính trực thuộc Trường Đại học Điện lực được thành lập theo Quyết định số    /QĐ-ĐHĐL-TCHC ngày . Phòng Kế hoạch tài chính có chức năng thực hiện các hoạt động quản lý tài chính của nhà trường.

Mục tiêu của Phòng Kế hoạch tài chính: trở thành một đơn vị có chất lượng phục vụ tốt nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành kỹ thuật nói chung và ngành Điện nói riêng.

Chi Tiết
Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến