Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-ĐHĐL ngày 14/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực về việc Quy định tạm thời chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy;

Căn cứ Thông báo số 644/TB-ĐHĐL ngày 12/5/2017 về Đơn giá học phí theo tín chỉ năm học 2017-2018,

Nhà trường thông báo mức thu lệ phí và học phí các học phần bổ trợ Tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy như sau:

Chi Tiết

Danh sách sinh viên nợ học phí Kỳ 1 năm học 2017-2018 tính đến ngày 23/10/2017
DOWNLOAD

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:


Download Quyết định

Ghi chú: Phòng KHTC sẽ sắp xếp lịch để chi trả học bổng KKHT học kỳ II năm học 2016 - 2017 và sẽ thông báo lịch cụ thể tới các sinh viên sau.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo lần 2 đến những sinh viên còn nợ cũ học phí và học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau: links

Chi Tiết

Căn cứ Thông báo số 525/TB-ĐHĐL ngày 18/4/2017 và Thông báo số 888/TB-ĐHĐL ngày 14/6/2017 về việc đăng ký môn học học kỳ I năm học 2017 - 2018 của trường Đại học Điện lực, Nhà trường yêu cầu những sinh viên còn nợ học phí (Download DS Sinh viên nợ HP) hoàn thành nộp học phí trước ngày 31/7/2017. Chi tiết như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định 671/QĐ-ĐHĐL ngày 18 tháng 5 năm 2017 về việc cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016 - 2017. Xem tại đây

Trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định 670/QĐ-ĐHĐL ngày 18 tháng 5 năm 2017 về việc chi tiền miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017. Xem tại đây

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo về việc trả tiền đặt cọc cho sinh viên hệ Đại học khóa Đ7 chính quy khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại (Download Danh sách đính kèm) như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2017 - 2018 và các khoản thu khác đối với các bậc học của trường Đại học Điện lực như sau:

Chi Tiết
Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến