Trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định 671/QĐ-ĐHĐL ngày 18 tháng 5 năm 2017 về việc cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016 - 2017. Xem tại đây

Trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định 670/QĐ-ĐHĐL ngày 18 tháng 5 năm 2017 về việc chi tiền miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017. Xem tại đây

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo về việc trả tiền đặt cọc cho sinh viên hệ Đại học khóa Đ7 chính quy khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại (Download Danh sách đính kèm) như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2017 - 2018 và các khoản thu khác đối với các bậc học của trường Đại học Điện lực như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo quy định việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV của trường năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Nhà trường thông báo đến sinh viên D11 và C15 mua BHYT tiếp từ ngày 01/4/2017 đến 31/12/2017.
Địa điểm thu: Phòng KHTC - G101 Tầng 1 Nhà G

Chi Tiết

Thông báo số 142/Tb-ĐHĐL ngày 10/2/2017:
Nhà trường đang tiến hành thu học phí Học kỳ II năm học 2016-2017 của các khóa đào tạo D7, D8, D9, D10, C13, C14 Hệ chính quy qua hệ thống tài khoản thẻ ATM được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Cầu Giấy và Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Tây Hồ.
Theo Điều 32 Quy định tạm thời đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Điện lực ban hành theo Quyết định số 696/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2016: Sinh viên phải hoàn thành việc đóng học phí trước tuần thứ 05 của mỗi học kỳ, nếu không sinh viên sẽ bị đưa ra khỏi danh sách lớp học phần trong kỳ đó và không được tham dự kỳ thi hết học phần.
Thời gian thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017: Từ tuần 01 đến tuần 05 của học kỳ (từ ngày 26/12/2016 đến hết ngày 24/02/2017 - không tính thời gian nghỉ Tết nguyên đán).

Chi Tiết

Thực hiện theo Kế hoạch thi tốt nghiệp số: 2206/KH-ĐHĐL ngày 19/12/2016 cho hệ Đại học liên thông D9LT, D10LT, D9VB2 và sinh viên khóa cũ các hệ TC, CĐ, CĐN, CĐLT, ĐHLT năm 2017 của Trường Đại học Điện lực, để đủ điều kiện thi tốt nghiệp sinh viên phải đóng đầy đủ học phí, kinh phí đào tạo và các khoản lệ phí theo quy định như sau:

Thi lần đầu: Hệ đại học, cao đẳng phải nộp tiền lệ phí thi: 400.000 đồng/sinh viên; hệ trung cấp: 300.000 đồng/sinh viên.

Thi lại tốt nghiệp: Hệ trung cấp, cao đẳng nghề: 150.000 đồng/môn thi; hệ đại học, cao đẳng: 200.000 đồng/môn thi.

Nhà trường yêu cầu sinh viên phải đóng đầy đủ học phí, kinh phí đào tạo và các khoản lệ phí trước khi thi tốt nghiệp tại Phòng thu học phí G101 - tầng 1 Nhà G; các đơn vị đầu mối quản lý các lớp đối chiếu các khoản thu với phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 15/02/2017./.

Download Thông báo số 141/TB-ĐHĐL ngày 09/2/2017

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực tổ chức thi tốt nghiệp, thi lại tốt nghiệp cho Sinh viên học tại trường và ngoài trường trong thời gian tới. Một trong những điều kiện để được thi, Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và các chi phí khác theo quy định của Nhà Trường.  Lệ phí thi tốt nghiệp phải nộp trước thời điểm thi tốt nghiệp.

Số tiền phải nộp theo Mục 3.4 và 3.5 Điểm 3 Điều 9 quy chế chi tiêu nội bộ 68/QĐ-ĐHĐL ngày 17/01/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực thì Sinh viên dự thi tốt nghiệp phải nộp lệ phí như sau:

- Hệ đại học, cao đẳng phải nộp tiền lệ phí thi: 400.000 đồng/Sinh viên; hệ trung cấp: 300.000 đồng/sinh viên (Trường hợp thi lần đầu).

- Trường hợp thi lại tốt nghiệp: Hệ trung cấp, cao đẳng nghề: 150.000 đồng/môn thi; hệ đại học, cao đẳng: 200.000 đồng/môn thi.

Địa điểm thu lệ phí: Phòng KHTC Bộ phận thu học phí - G101 Tẩng 1 Nhà G

Chi Tiết
Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến