Quy định thu học phí (26/05/2014)
 
QUY ĐỊNH VỀ THU HỌC PHÍ QUA THẺ ATM
D6, D7, D8 và Cao đẳng C12 Hệ chính quy
(Các khoá khác nộp tiền mặt tại Phòng G101 - CS1 và phòng KHTC - CS2)

1. Thu học phí học kỳ I và các khoản thu theo giấy báo nhập học nộp bằng tiền mặt lúc nhập học.
2. Kể từ học kỳ II, Nhà trường sẽ tiến hành thu học phí qua hệ thống tài khoản thẻ ATM được mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) do Nhà trường chỉ định, cụ thể như sau:
- Sinh viên bắt buộc phải mở tài khoản thẻ ATM tại ngân hàng BIDV hoặc Agribank.
- Trước ngày thu, sinh viên phải nộp thẻ vào tài khoản của mình, nếu sử dụng tài khoản lần đầu, ngân hàng sẽ giữ lại 50.000 đồng làm phí duy trì thẻ, nếu nộp tiền học phí phải có số dư tối thiểu 50.000 đồng.
- Ngân hàng sẽ tự động quét để thu tiền học phí từ tài khoản của sinh viên. Mỗi học kỳ sẽ quét tối đa 03 lần theo lịch đã thông báo.
- Sinh viên hoặc người thân khi nộp tiền vào tài khoản tại bất kỳ chi nhánh nào của BIDV hoặc Agribank trên toàn quốc sẽ được miễn 100% phí dịch vụ.
3. Thời gian thu học phí: Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể từng kỳ học. Nếu sinh viên không đóng học phí đầy đủ trước ngày thi sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.


TRA CỨU HỌC PHÍ NHẤN VÀO ĐÂY


Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến