Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được công bố tính đến tháng 12/2015 (31/07/2016)
 

 

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

 

STT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Thời gian thực hiện

Kết quả nghiệm thu

1.       

 

Sở hữu chéo trong các ngân hàng thương mại CP Á châu – Thực trạng và giải pháp

 

Cơ sở

(Đề tài SV)

 

2014

 

Tốt

2.       

Định lượng rủi ro cho danh mục thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – Vnindex

Cơ sở

(Đề tài SV)

2014

Xuất sắc

3.       

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tối ưu hóa chi phí phân phối điện tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

Cơ sở

(Đề tài SV)

2014

Xuất sắc

4.       

Nghiên cứu về hệ thống kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 

Cơ sở

(Đề tài SV)

2014

Tốt

 


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA