Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương về:"Nghiên cứu mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" (03/09/2016)
 
Ngày 31/8/2016  vừa qua, tại phòng họp số 5, Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương về:"Nghiên cứu mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" 
Đến dự buổi nghiệm thu, về phía Tổng cục Năng lượng có ông Trịnh Quốc Vũ - Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm Năng lượng, về phía trường Đại học Điện lực có TS. Võ Huy Hoàn, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, TS. Phùng Thị Xuân Bình - Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh, chủ nhiệm đề tài trình bầy nội dung đề tài nghiên cứu 

Hội đồng khoa học cấp Bộ Công Thương do PGS.TS. Phạm Thị Thu Hà - Viện Kinh Tế và Quản Lý - Đại Học Bách Khoa Hà Nội làm chủ tịch
 
                                                                                 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA