Giảng viên Khoa quản trị kinh doanh tham dự hội thảo "Tương lai ngành kiểm toán" co VACPA và ACCA tổ chức (28/09/2016)
 
Nhận lời mời của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VACPA và ACCA Việt Nam, PGS.TS Lê Anh Tuấn - Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh và TS. Nguyễn Tổ Tâm - Phó trưởng khoa cùng một số giảng viên khoa đã tham dự hội thảo "TƯƠNG LAI NGÀNH KIỂM TOÁN"
PGS. TS Lê Anh Tuấn, TS. Nguyễn Tố Tâm chụp ảnh lưu niệm cùng với các đại biểu tại hội thảo

TS. Nguyễn Tố Tâm - Phó Trưởng Khoa cùng một số đại biểu tại hội thảo


                                                                      KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA