Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh tham dự hội thảo "Ngân Hàng Số - Tương Lai của Ngân Hàng" (14/11/2016)
 
Ngày 11/11/2016 Giảng Viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh tham dự hội thảo "NGÂN HÀNG SỐ - TƯƠNG LAI CỦA NGÂN HÀNG" do Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Ngân Hàng và Viện Nhân Lực Ngân Hàng Tài Chính tổ chức 
Giảng viên của Khoa Quản Trị Kinh Doanh chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

                                                                         KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA