Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh tham dự hội thảo vê cập nhật thuế 2016 (15/12/2016)
 
Ngày 14/12/2016 Giảng Viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh tham dự hội thảo cập nhật chính sách thuế do ACCA tổ chức tại khách sạn Pullman 
Quang cảnh hội thảo 

                                                                  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA