Giảng viên Khoa quản trị kinh doanh tham dự hội thảo chuyên đề về cải tiến thực tiễn giúp giảm chi phí và tăng năng suất (10/01/2017)
 
Ngày 6/1/2017 Giảng viên Khoa quản trị kinh doanh tham dự hội thảo chuyên đề về cải tiến thực tiễn giúp giảm chi phí và tăng năng suất.
Hội thảo chuyên đề do Trung tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp vừa và nhỏ phía bắc trực thuộc Cục phát triển doanh nghiệp- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư.
Với mục đích phát triển bền vững các ngành công nghiệp Việt Nam thông qua hình thành mạng lưới liên kết hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Quang cảnh hội nghị

                                                                        KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA