Buổi đào tạo kỹ năng mềm và những bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng cho sinh viên khóa D9 ngành kinh tế (22/11/2017)
 
Ngày 21/11/2017 Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã kết hợp với một số đối tác của Khoa tổ chức buổi đào tạo kỹ năng mềm và cung cấp những bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng cho sinh viên khóa D9 ngành kinh tế. 
Tới tham dự chương trình có rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, nhân sự... như là Anh Nguyễn Nam Phong - Tổng Giám đốc Keyperson, Anh Vũ Danh Thắng, Giám đốc chương trình đào tạo của tập đoàn Vingroup, Anh Lê Anh Đức phụ trách chính sách nhân sự của ngân hàng Martitime Bank, Chị Nguyễn Thùy Linh phụ trách tuyển dụng của ngân hàng HD Bank, Anh Nguyễn Văn Đức chuyên gia kinh tế,...Đặc biệt là các chuyên gia đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho các bạn sinh viên để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho công việc tương lai. 

Anh Nguyễn Văn Đức chuyên gia kinh tế chia sẻ một số kỹ năng mềm 


Anh Lê Anh Đức phụ trách chính sách nhân sự của Maritime Bank chia sẻ kinh nghiệm về tuyển dụng tại ngân hàng

                                                                                 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA