Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp cho các lớp khối D9 ngành kinh tế (27/12/2017)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp cho các lớp D9KTDN1, D9KTDN2, D9TCNH, D9QTDN1, D9QTDN2, D9QTDLKS
1. Thời gian thực tập tốt nghiệp sinh viên Khoa QTKD (các ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh): 8 tuần (từ tuần 24 đến hết tuần 34, nghỉ tết 3 tuần - Từ 15/1/2018 -1/4/2018). 
2. Đơn vị thực tập tốt nghiệp là: Đơn vị sản xuất kinh doanh, đơn vị công hoặc tổ chức tín dụng,…..(khuyến khích đăng ký những doanh nghiệp có quy mô lớn, thời gian hoạt động lâu năm 
3. Thời gian gửi danh sách đăng ký đơn vị thực tập tốt nghiệp trước ngày 8/1/2018. Các lớp chú ý đăng ký danh sách thực tập theo biểu mẫu có sẵn kèm theo và Lưu ý DS đăng ký khi chuyển về mail Khoa đặt rõ tênfile: Lop_DS DK TTTN_ngay (VD: Lớp D9TCNH_DSDK_TTTN_31/12/2017
4. Sinh viên thực tập: Chủ động trong liên hệ đơn vị thực tập phù hợp với công việc dự kiến của mình (thuận lợi về điều kiện đi lại, chỗ ở, dự kiến công việc cuả gia đình,…). Trong điều kiệu sinh viên không liên hệ được đơn vị thực tập, gửi kèm danh sách về email của khoa (qtkd@epu.edu.vn) để Khoa sẽ liên hệ với các đối tác và bố trí đơn vị thực tập.
Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA