Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch phản biện thực hành môn học cho sinh viên khối D9 ngành kinh tế (06/01/2018)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch phản biện thực hành môn học cho sinh viên khối D9QT1, D9QT2, D9QTDLKS, D9KT1, D9KT2, D9TCNH
Thời gian Phản biện THMH ; 8h-10h00 sáng thứ 5 ngày 11/1/2018, 
Địa điểm: 
Lớp D9KT1 phòng A312
Lớp D9KT2 phòng  A311
Lớp D9TC phòng A310
Lớp D9QT1 phòng A307
Lớp D9QT phòng A302
Lớp D9QTDLKS phòng A212
Sau khi Phản biện THMH, các lớp tập trung để nghe thầy cô phổ biến thực tập tốt nghiệp và điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp

                                                                                                KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA