Khoa Kinh Tế Quản Lý (12/01/2018)
 
Khoa Kinh Tế Quản lý thông báo thời gian thực tập tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng dẫn cho các lớp D9QTDN1, D9QTDN2, D9TCNH, D9QTDLKS, D9KTDN1, D9KTDN2
Thời gian thực tập: 15/1/2018 - 1/4/2018
                                                               KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA