Một số hình ảnh về chương trình góp sức cùng miền trung 2017 (14/01/2018)
 

Khoa Kinh tế và Quản lý(Khoa Quản trị Kinh Doanh) xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo, các bạn sinh viên cùng toàn thể quý vị đã tham gia ủng hộ chương trình “Góp sức cùng miền Trung 2017” 

                                                                                  KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA