Khoa Kinh Tế và quản lý thông báo lịch thi môn thực hành tổng hợp cho lớp D10LTKT3 và khóa cũ về thi lại (16/01/2018)
 
Khoa Kinh Tế và quản lý thông báo lịch thi môn thực hành tổng hợp cho lớp D10LTKT3 và khóa cũ về thi lại như sau: 
Thời gian thi: 13:30 - 17/1/2018
Địa điểm thi: Phòng A306, A307


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA