Co cau to chuc (03/12/2013)
 
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ:Trưởng Khoa: PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Phó Trưởng Khoa :
TS. Nguyễn Tố Tâm
Trưởng Bộ môn Quản trị, Tài chính:
PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Trưởng Bộ môn Kế Toán Kiểm Toán: TS. Nguyễn Tố Tâm

 TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Chức danh

 1

Lê Anh Tuấn 

Quản trị, Tài chính

Trưởng khoa

 2

Nguyễn Tố Tâm

Kế toán, Kiểm toán

Phó Trưởng Khoa

 3

Nguyễn Thị Thủy

Tài chính

 

 4

Đinh Thị Minh Tâm

Tài chính

 Tổ trưởng nữ công

 5

Lê Thị Mai Hương

Tài chính

 

 6

Nguyễn Ngọc Thía

Quản trị, Tài chính

 

 7

Phạm Quốc Huân

Tài chính

 

 8

Vương Thị Hồng

Quản trị

Giáo vụ 

 9

Nguyễn Ngọc Hiền

Kế toán

 

 10

Nguyễn Thị Kim Chi

Kế toán

 11

Nguyễn Hồng Nhung

Tài chính

 

 12

Nguyễn Đức Quang

Kế toán

 

 13

Trần Thu Huyền

Tài chính

 

 14

Đinh Thị Lan

Kế toán

 

 15

Nguyễn Quỳnh Anh

Tài chính

 

 16

Lê Quỳnh Anh

Kế toán

 

 17

Ngô Thị Thúy Ngân

Kế toán

 

 18

Nguyễn Trung Hạnh

Quản trị, Tài chính


 19

Đặng Quốc Hương

Tài chính

 

 20

Nguyễn Kiều Trang

Tài chính

 

 21

 Lê Thị Hòa

 Kế Toán, Kiểm Toán

 

 22

 Đàm Văn Khanh

 Quản trị

 

 23

 Nguyễn Thị Vân Anh

Quản Trị

 Phó Trưởng Bộ Môn

 24

 Dương Văn Hùng

 Quản Trị

 

 25

 Trương Thị Thu Hường

 Quản Trị

 

 26

 Nguyễn Thị Việt Ngọc

 Quản Trị

 

 27

 Nguyễn Thị Kim Thanh

 Quản Trị

Chủ tịch Công đoàn khoa 

 28

 Cao Thị Phương Thủy

 Quản Trị

 Phó chủ tịch Công đoàn khoa

 29

 Phạm Việt Bình

 Quản Trị

 

 30

 Nguyễn Thị Thanh Dần

 Quản Trị

 

 31

 Phan Duy Hùng

 Quản Trị

 

 32

 Nguyễn Thu Hương

 Quản Trị

 

 33

 Nguyễn Thị Thanh Mai

 Quản Trị

 

 34

 Phan Ngọc Trâm

 Quản Trị

 

 35

 Nguyễn Ngọc Trung

 Quản Trị

 

 36

 Ngô Trọng Tuấn

 Quản Trị

 Bí thư Đoàn Thanh Niên

 37

 Trần Thanh Tuấn

 Quản Trị

 

 38

 Vũ Hồng Tuấn

 Quản Trị

 Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA