GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ(KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH) (06/08/2017)
 

Khoa Quản trị Kinh doanh được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 2008, là đơn vị trực thuộc Trường Đại Học Điện Lực với các nhiệm vụ chính là thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Quản trị kinh Doanh, Tài chính - ngân hàng, Kế Toán - kiểm Toán, Quản trị du lịch khách sạn.

Định hướng hoạt động của Khoa Quản trị Kinh doanh trong những năm tới là mở rộng lĩnh vực đào tạo và liên kết đào tạo với doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức toàn diện về cả lý thuyết và thực tế. Bên cạnh đó, Khoa Quản trị Kinh doanh cũng định hướng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn doanh nghiệp.

Khoa Quản trị Kinh doanh hiện đang đào tạo 5 chuyên ngành kinh tế ở bậc đại học và 1 chuyên ngành ở bậc sau Đại Học (từ năm 2013). Từ năm học 2015-2016, Khoa Quản trị Kinh doanh đào tạo chương trình chất lượng cao cho sinh viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính và Quản trị Kinh doanh.

Khoa Quản trị Kinh doanh hiện có 3 bộ môn: Quản trị kinh doanh, Quản trị Tài chính và Kế toán - kiểm toán. Khoa Quản trị Kinh doanh hiện có 38 cán bộ cơ hữu (37 giảng viên và 01 giáo vụ khoa), trong đó có 2 phó giáo sư, 3 tiến sỹ. Ngoài ra khoa còn hợp tác với các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.

Trong những năm vừa qua Khoa Quản trị Kinh doanh cũng đã chủ trì nhiều đề tài NCKH cấp Bộ Công Thương, cấp Trường Đại học Điện lực, chủ biên nhiều đầu sách giáo khoa, sách chuyên khảo và tham khảo, bài giảng phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường. Đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước

Ngày 27 tháng 12 năm 2017 theo quyết định số 1818/QĐ-ĐHĐL của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Điện Lực, Khoa Quản trị Kinh doanh chính thức đổi tên thành Khoa Kinh tế và Quản lý


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA