Ngày 6/1/2017 Giảng viên Khoa quản trị kinh doanh tham dự hội thảo chuyên đề về cải tiến thực tiễn giúp giảm chi phí và tăng năng suất.

Chi Tiết

Ngày 14/12/2016 Giảng Viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh tham dự hội thảo cập nhật chính sách thuế do ACCA tổ chức tại khách sạn Pullman 

Chi Tiết

Ngày 11/11/2016 Giảng Viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh tham dự hội thảo "NGÂN HÀNG SỐ - TƯƠNG LAI CỦA NGÂN HÀNG" do Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Ngân Hàng và Viện Nhân Lực Ngân Hàng Tài Chính tổ chức 

Chi Tiết

Nhận lời mời của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VACPA và ACCA Việt Nam, PGS.TS Lê Anh Tuấn - Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh và TS. Nguyễn Tổ Tâm - Phó trưởng khoa cùng một số giảng viên khoa đã tham dự hội thảo "TƯƠNG LAI NGÀNH KIỂM TOÁN"

Chi Tiết

Ngày 20 tháng 6 năm 2016 nhận lời mời của ACCA, giảng viên Khoa Tài Chính Kế Toán tham dự hội thảo quốc tế về "Xu hướng toàn cầu của ngành Kế toán Tài chính & Chiến lược của Việt Nam đến 2020"

Chi Tiết

Nhận lời mời của Hiệp Hội kế toán công chứng Anh Quốc - ACCA, TS. Nguyễn Tố Tâm - Phó Trưởng Khoa Tài Chính - Kế Toán đã đại diện Trường Đại Học Điện Lực tham dự Hội Nghị về Tương lai giáo dục nghề nghiệp chuyên nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Bắc Kinh - Trung Quốc trong hai ngày 15, 16/1/2016

Chi Tiết

Ngày 12/11/2015  Giảng viên Khoa Tài Chính Kế Toán đã tham dự hội thảo "Hợp tác giữa Trường Đại Học - Doanh Nghiệp - Hội nghề nghiệp - Nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp"

Chi Tiết
Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA