Ngày 16/6/2017, tại phòng họp số 101 – Bộ Công Thương. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh và nhóm nghiên cứu đã trình bầy đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương "Nghiên cứu thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất điện".

Chi Tiết

Ngày 24/3/2017, tại phòng họp A – Đại Học Điện Lực. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh, trình bầy đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương "Nghiên cứu thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất điện".

Chi Tiết

Ngày 31/8/2016  vừa qua, tại phòng họp số 5, Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương về:"Nghiên cứu mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" 

Chi Tiết

Ngày 29/12/2015, tại phòng họp số 3 – Đại Học Điện Lực. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Trưởng Khoa Tài Chính - Kế Toán, bảo vệ đề tài cấp Bộ Công Thương
.

Chi Tiết

Sáng ngày 2/10/2015 tại phòng họp số 101 của Tổng cục năng lượng - Bộ Công Thương PGS TS Lê Anh Tuấn - Trưởng khoa Tài Chính Kế Toán và TS Nguyễn Tố Tâm - Phó Trưởng Khoa đã báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương sẽ được thực hiện trong năm 2016

Chi Tiết
Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA