Tổng truy cập:127707
 Đang Online3

Tên chính thức : Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng cơ bản

Tên tiếng Anh  : Department of Investment and Construction Management (DIC)

Tên viết tắt       : QLĐT

  

1. Ngày thành lập: 29/12/2009.

2. Quyết định thành lập: Số 901/QĐ-ĐHĐL-TCCB.

Chi Tiết

 

 • Lịch tuần 30 năm học 2016-2017 (08/03/2017)
 • Lịch tuần 29 năm học 2016-2017 (08/03/2017)
 • Lịch tuần 28 năm học 2016-2017 (20/02/2017)
 •  

 • THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU GÓI MUA SẮM CAMERA CHO CÁC PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT, THỤC HÀNH, THÍ NGHIỆM NHÀ A, K, M, G - CS1 (16/01/2018)
 • Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (16/11/2017)
 • Dự thảo Sửa chữa thường xuyên Quy trình để Cán bộ công nhân viên trong Phòng thực hiện thí điểm (02/10/2017)
 •  

 • Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 559/QĐ-EVN ngày 12/9/2011 (thay thế quy chế 375/QĐ-EVN-HĐQT ngày 17/6/2008) (07/01/2015)
 • Nghị định số 63_2014_ND-CP_Hướng dẫn về đấu thầu cho Luật đấu thầu 2013 (07/01/2015)
 • Luật đấu thầu (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013) (07/01/2015)
 •  

 • Anh biết không ngày 20-10… (25/09/2015)
 • Việt Nam - vẻ đẹp hoang sơ (18/05/2012)
 • Mùa hoa gạo trên cao nguyên đá (18/05/2012)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến