Tổng truy cập:127655
 Đang Online1
Đánh giá và phân loại viên chức năm 2016 (28/12/2016)
 
Thực hiện công văn số 11705/BCT-TCCB ngày 6/12/2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2016, Phòng QLĐT&XDCB tiến hành họp đánh giá và phân loại viên chức năm 2016 thời gian bắt đầu từ 8h00 ngày 26/12/2016, địa điểm tại Phòng QLĐT&XDCB - Tầng 4 - Nhà B – Trường Đại học Điện lưc.
Sau khi nghe lần lượt các bản đánh giá và phân loại viên chức năm 2016 trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và thống nhất của từng thành viên, tập thể đơn vị đồng ý với nội dung tự nhận xét của 07 đồng chí. Kết luận Phòng có 07 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30, tất cả thành viên trong Phòng đều có mặt đầy đủ và cuộc họp đã kết thúc trong thành công, tốt đẹp!
Phòng QLĐT&XDCB

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến