Tổng truy cập:127279
 Đang Online2
Lịch tuần 27 năm học 2016-2017 (13/02/2017)
 

LỊCH TUẦN 27 - PHÒNG QLĐT&XDCB

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
13/2

7h30

1 tiếng

P.HA

-

-

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ông Thái Anh

8h30

1 tiếng

QLĐT

-

-

Họp giao ban phòng

Ô. Thái Anh

 

Các thành viên trong phòng

9h00

Cả buổi

-

CS2

-

Lên phương án bố trí di dời Xưởng thực hành tại cơ sở 2

Ô. Đức

 

Ông Đức, Ông Tiến

14h00

Cả buổi

-

PHA

-

Họp tiến độ CT: KTX SV CS2

Ô.Hoàng

QLĐT&XDCB

Ông Thái Anh, Ông Thông, Ông Thắng

Thứ 3 14/2

7h30

Cả buổi

QLĐT

-

-

Họp triển khai tiến độ nhà B1

Ô. Thái Anh

 

Ông Thái Anh, Ông Nhu, Các ĐV Tư vấn

14h00

Cả buổi

QLĐT

-

-

Triển khai gói mua sắm nội thất Ký túc xá Sinh viên CS2

Ô. Thái Anh

 

Bà Hương

14h00

Cả buổi

CS1

-

-

Xắp xếp lại HSQT các gói thầu năm 2016

Ô. Thắng

 

Bà Hương, Bà Thanh

Thứ 4 15/2

8h00

1 tiếng

PHA

-

-

Làm việc với công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông

QLKH

QLKH

Ô. Thái Anh

9h00

Cả buổi

PHA

-

-

Họp triển khai tiến độ Quy hoạch CS1, Quy hoạch CS2

Ô. Hoàng

QLĐT&XDCB

Ô. Thái Anh, Ô. Nhu, Các đơn vị Tư vấn

Thứ 5
16/2

7h30

Cả buổi

QLĐT

-

-

Tiếp tục triển khai công tác lập dự toán đường tại cơ sở 2

QLĐT

QLĐT&XDCB

Ô. Đức, Ô. Tiến

14h00

Cả buổi

QLĐT

-

-

Triển khai các gói mua sắm thiết bị cho các lớp đào tạo đại học chất lượng cao nhà G cơ sở 1

QLĐT

QLĐT&XDCB

Ô. Đức, B. Hương

Thứ 6
17/2

9h00

1 tiếng

QLĐT

-

-

Báo cáo phương án bố trí các phòng thí nghiệm tại cơ sở 2

Ô. Hoàng

QLĐT&XDCB

Ô. Đức, Ô. Thái Anh, KHTC, HCQT, XTH, KTĐ, CNTĐ, ĐTVT.

10h00

1 tiếng

PHA

-

-

Họp dự án CBSF

Ô. Hoàng

Ban QLDA

Ô. Thái Anh, Các thành viên theo quyết định

Thứ 7
18/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
20/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến