Tổng truy cập:127658
 Đang Online4
Giới thiệu Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng cơ bản (16/06/2011)
 

Tên chính thức : Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng cơ bản

Tên tiếng Anh  : Department of Investment and Construction Management (DIC)

Tên viết tắt       : QLĐT

  

1. Ngày thành lập: 29/12/2009.

2. Quyết định thành lập: Số 901/QĐ-ĐHĐL-TCCB.

I. Chức năng nhiệm vụ:
1. Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng trong công tác: Xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn và ngắn hạn; Thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán; Thẩmđịnh Công tác Đấu thầu các dự án; Định kỳ báo cáo, giám sát đánh giá đầu tư .
2. Trực tiếp quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới và Cải tạo sửa chữa.

II. Phân công nhiệm vụ

1. Lê Thái Anh
   
- Trưởng phòng;
    - Quản lý, điều hành chung.
2. Khương Minh Đức
    - Phó Trưởng phòng;
    - Trực tiếp chỉ đạo công tác Cải tạo sửa chữa.
3. Cao Xuân Thắng
    - Chủ tịch Công đoàn đơn vị;
    - Giám sát Kỹ thuật A các hạng mục Cải tạo sửa chữa.
4. Bùi Phương Thanh
    - Công tác Đấu thầu, Hợp đồng;
    - Thẩm định Hồ sơ Thanh quyết toán;
5. Vũ Thị Quỳnh Hương
     - Thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết thiết bị theo Dự án;
- Đầu mối văn bản, quản lý hồ sơ dự án;
- Công tác Thư ký Hội Điện lực.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến