Tổng truy cập:124441
 Đang Online3

Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 559/QĐ-EVN ngày 12/9/2011 (thay thế quy chế 375/QĐ-EVN-HĐQT ngày 17/6/2008)

Chi Tiết

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Chi Tiết

Luật Đấu thầu (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014)

Chi Tiết

Số văn bản 21
Ký hiệu 2010/TT-BKH
Ngày ban hành 28/10/2010
Người ký Võ Hồng Phúc
Trích yếu Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Chi Tiết

Số văn bản 15
Ký hiệu 2010/TT-BKH
Ngày ban hành 29/06/2010
Người ký Võ Hồng Phúc
Trích yếu Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

Chi Tiết

Số văn bản 11
Ký hiệu 2010/TT-BKH
Ngày ban hành 27/05/2010
Người ký Võ Hồng Phúc
Trích yếu Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến