Tổng truy cập:127741
 Đang Online3

Thông tư này hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

Chi Tiết

Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Chi Tiết

Số văn bản 114
Ký hiệu 2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/12/2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

Chi Tiết

Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Chi Tiết

Số văn bản 04
Ký hiệu 2010/TT-BXD
Ngày ban hành 26/05/2010
Người ký Trần Văn Sơn
Trích yếu Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chi Tiết

Số văn bản 21
Ký hiệu 2010/TT-BKH
Ngày ban hành 28/10/2010
Người ký Võ Hồng Phúc
Trích yếu Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Chi Tiết

Số văn bản 15
Ký hiệu 2010/TT-BKH
Ngày ban hành 29/06/2010
Người ký Võ Hồng Phúc
Trích yếu Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

Chi Tiết

Số văn bản 11
Ký hiệu 2010/TT-BKH
Ngày ban hành 27/05/2010
Người ký Võ Hồng Phúc
Trích yếu Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

Chi Tiết

Số văn bản 48
Ký hiệu 2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/05/2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến