Tổng truy cập:127738
 Đang Online5

Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 559/QĐ-EVN ngày 12/9/2011 (thay thế quy chế 375/QĐ-EVN-HĐQT ngày 17/6/2008)

Chi Tiết

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Chi Tiết

Luật Đấu thầu (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014)

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến