Tổng truy cập:148792
 Đang Online11
Lịch công tác tuần 29 năm học 2016-2017 (Từ 27/2/2017 đến 05/3/2017) (28/02/2017)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2016-2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
27/02

07h30

1h

x

 

 

Giao ban tuần

 

 

Theo lịch tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
28/02

Sáng

Cả buổi

 

 

x

Thực hiện nội dung ĐA ĐT&PTNNL

 

 

Ô. Trọng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
01/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
02/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
03/03

08h00

1h

x

 

 

Họp báo cáo tự đánh giá trường

 

 

Ô. Trọng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
04/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
05/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến