Tổng truy cập:148791
 Đang Online10
Lịch công tác tuần 30 năm học 2016-2017 (Từ 06/3/2017 đến 12/3/2017) (07/03/2017)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 30 NĂM HỌC 2016-2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
06/03

07h30

1h

x

 

 

Giao ban tuần

 

 

Theo lịch tuần

16h00

30

x

 

 

Họp v/v thanh toán đề tài FBNR

 

 

Ô. Trọng Anh

14h30

Cả buổi

 

 

x

Làm việc với ĐUK CN

 

 

B. Bình

Thứ 3
07/03

Sáng

Cả buổi

 

 

x

Thực hiện nội dung ĐA ĐT&PTNNL

 

 

Ô. Trọng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả ngày

Cả ngày

 

 

x

Chương trình gặp gỡ các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục Anh quốc

 

 

Ô. Cường

Thứ 4
08/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
09/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
10/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

Cả buổi

 

 

x

Làm việc với HHN Nga - Việt

 

 

Ô. Trọng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
11/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
12/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến