Tổng truy cập:148795
 Đang Online14
Lịch công tác tuần 31 năm học 2016-2017 (Từ 13/3/2017 đến 19/3/2017) (14/03/2017)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 31 NĂM HỌC 2016-2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
13/03

07h30

1h

x

 

 

Giao ban tuần

 

 

Theo lịch tuần

Cả tuần

Cả tuần

 

 

x

Dự Hội thảo về An ninh năng lượng của LMI-VNU

 

 

Ô. Trọng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
14/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
15/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
16/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h00

1h

x

 

 

Làm việc với đại diện Trường Đại học Quốc gia Kỹ thuật Đài Bắc (Đài Loan)

 

 

Ô. Tú, Ô. Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
17/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
18/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
19/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến