Tổng truy cập:133163
 Đang Online20
Một số thông tin về các chương trình tài trợ/hỗ trợ của quỹ khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) (02/11/2017)
 

Thông qua hội nghị tập huấn chuyên đề “giới thiệu một số quy định về các chương trình tài trợ, hỗ trợ của quỹ phát triển KH&CN Quốc Gia”, phòng QLKH&HTQT xin tổng hợp lại một số thông tin về các chương trình tài trợ/hỗ trợ của quỹ Nafosted.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Foundation for Science and Technology Development, viết tắt là NAFOSTED). Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất. Phân biệt theo các giai đoạn nghiên cứu và phát triển, quỹ Nafosted tài trợ cho các chương trình nghiên cứu sau:

1.png

Đối với mỗi chương trình tài trợ/hỗ trợ đều có những điều kiện và tiêu chí khác nhau trong quy trình và đánh giá hồ sơ.

+ Đối với chương trình NCCB (hiện chiếm khoảng 70% kinh phí tài trợ của Quỹ), điều kiện được quy định cụ thể trong Thông tư 37/2014/TT-BKHCN đối với cả hai lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật và Khoa học xã hội và nhân văn. Yêu cầu về bài báo (sản phẩm đầu ra của đề tài được tài trợ/hỗ trợ) được quy định trong tại quyết định 31/QÐ-HÐQLNAFOSTED ngày 30/3/2016, 73/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 19/5/2016 (đối với lĩnh vực KHTN và Kỹ thuật) và 156/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 28/8/2015 (đối với lĩnh vực KHXH&NV) được đăng tại website Quỹ.

+ Bên cạnh chương trình NCCB quỹ còn tài trợ Chương trình nghiên cứu ứng dụng với các điều kiện được quy định cụ thể trong Thông tư 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016.

+ Chương trình đột xuất, tiềm năng tài trợ cho các:

-   Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn là đề tài khoa học và công nghệ nghiên cứu những vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn, có tính cấp thiết, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội (sau đây gọi là đề tài đột xuất).

-   Nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng là đề tài khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao và có triển vọng tạo ra, phát triển hướng nghiên cứu mới hoặc sản phẩm mới thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm quốc gia (sau dây gọi là đề tài tiềm năng).

Các điều kiện được quy định cụ thể trong  Thông tư 40/2014/TT-BKHCN.

+ Về chương trình hợp tác quốc tế, hiện nay, Quỹ đang triển khai đa dạng các chương trình hợp tác như hợp tác với Hội đồng nghiên cứu Anh (RCUK), Quỹ khoa học Đức (DFG), Quỹ khoa học Flanders – Vương quốc Bỉ (FWO), Hội đồng nghiên cứu sức khỏe và y tế Úc (NHMRC), Hội đồng Anh (BC), các Viện hàn lâm Anh Quốc (The UK Academies) … Đối với từng chương trình, các điều kiện và tiêu chí sẽ theo quy định trong Biên bản thỏa thuận đã ký kết.

+ Đối với chương trình cho vay, với các dự án có tính khả thi cao hoặc đã có bằng sáng chế sẽ được hỗ trợ lãi suất tương ứng với quy định trong Thông tư 14/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016. Hạn mức cho vay tối đa là 70% tổng vốn đầu tư dự án và không quá 10 tỷ đồng /dự án , trong thời gian tối đa là 36 tháng /dự án.

+ Chương trình hỗ trợ và nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia sẽ hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại nước ngoài đăng ký nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam trong một số nội dung như tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị hội thảo khoa học quốc tế; Nghiên cứu sau tiến sĩ; Thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài; Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam; Công bố công trình khoa học công nghệ trong nước và quốc tế; Nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước; Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng hoặc khen thưởng về NCKH.

Với những nội dung đổi mới được cung cấp trên đây, hi vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích cho quý thầy cô trong hoạt động nghiên cứu khoa học của các chương trình Nafosted.Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến