Tổng truy cập:133162
 Đang Online19
Lịch công tác tuần 18 năm học 2017-2018 (Từ 04/11/2017 đến 10/12/2017) (05/12/2017)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 18 NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
04/12

09h00

2h

x

Làm việc với Cục quản lý PTTH và Thông tin điện tử

Mr. Cường

14h00

Cả buổi

x

Họp Hội đồng xét duyệt, lựa chọn đề tài cấp trường năm 2018

Mr. Tú, Ms. Lý

Thứ 3
05/12

7h30

Cả buổi

x

Hội thảo về phát triển Công nghiệp thông minh

Mr. Tú

7h30

2h

x

Làm việc với ĐUK về nộp số liệu ĐV

Ms. Bình

14h00

1h

x

Họp BCH Hội CCB

Mr. Tú

15h00

1h

x

Họp hết thời gian nghỉ không lương

Mr. Tú

Thứ 4
06/12

08h00

Cả buổi

x

Họp tiêu chí BCTDG trường do Trung tâm CICT làm đầu mối

Mr. Trọng Anh

14h00

Cả buổi

x

Nộp hồ sơ lên Cục quản lý PTTH và Thông tin điện tử

Mr. Cường

16h00

1.5h

x

Làm việc với Cty SAMSUNG

Mr. Tú

Thứ 5
07/12

14h00

Cả buổi

x

Họp tiêu chí BCTĐG trường do phòng TCCB làm đầu mối

Ms. Bình (check lại vs Mr. Bộ)

Thứ 6
08/12

14h00

2h

x

Họp xét bài đăng tạp chí KH&CN NL số 14

Mr. Tú, Mr. Hòan, Ms. Lý

Chiều

Cả buổi

x

Làm việc với EVN

Ô. Trọng Anh

Thứ 7
09/12

CN
10/12

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến