Tổng truy cập:133168
 Đang Online25
Lịch công tác tuần 21 năm học 2017-2018 (Từ 25/12/2017 đến 31/12/2017) (26/12/2017)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 21 NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
25/12

Sáng

Cả buổi

x

Làm việc với Vụ NL và phát triển, BCT về ĐT 2016

B.Bình

8h30

1h

x

Họp Hội đồng KH&ĐT

Mr. Tú

15h00

Cả buổi

x

Tiếp Trường ĐH KHKT Điện tử Quế Lâm

Mr. Trọng Anh

Thứ 3
26/12

Sáng

Cả buổi

x

Hội nghị tại BCT

Mr. Tú

Sáng

Cả buổi

x

Làm việc với EVN

Mr. Trọng Anh

13h30

Cả buổi

x

Nghiệm thu ĐT cấp Trường

Ms. Lý, Ms. Thắm

Thứ 4
27/12

8h00

Cả ngày

x

Nghiệm thu ĐT cấp Trường

Ms. Lý, Ms. Thắm

Thứ 5
28/12

7h30

Cả buổi

x

Đại hội Đoàn TNCS HCM

Mr. Cường

8h00

1h

x

Họp đánh giá nhận xét BGH

Mr. Tú

9h00

1h

x

Họp về công tác nhận xét đánh giá viên chức, người lao động 2017

Mr. Tú, Ms. Bình

8h00

Cả ngày

x

Nghiệm thu ĐT cấp Trường

Ms. Lý, Ms. Thắm

Chiều

Cả buổi

x

Làm việc với EVN về thanh quyết toán ĐT cấp EVN

Mr. Cường

Thứ 6
29/12

8h00

Cả buổi

x

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017

Ms. Bình

14h00

1h

x

Họp trình bày web

Ms. Bình

Thứ 7
30/12

CN
24/12

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến