Tổng truy cập:149214
 Đang Online5
Danh sách cán bộ phòng QLKH&HTQT (01/10/2016)
 
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG QLKH&HTQT

STT

Chức danh

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

TS

Bùi Mạnh Tú

Trưởng phòng

tubm@epu.edu.vn

2

TS

Phùng Thị Xuân Bình

P. Trưởng phòng

binhptx@epu.edu.vn

3

ThS

Đoàn Vũ Trọng Anh

P. Trưởng phòng

anhdvt@epu.edu.vn

4

ThS

Phạm Thị Ngọc Lý

Chuyên viên

lyptn@epu.edu.vn

5

TS

Phạm Thị Hồng Thắm

Chuyên viên

thampth@epu.edu.vn

6

ThS

Nguyễn Tuấn Cường

Chuyên viên

cuongnt@epu.edu.vn

7

ThS

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

maint@epu.edu.vn

8

ThS

Tiêu Xuân Hoàng

Chuyên viên

hoangtx@epu.edu.vn


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến