Thông tư 38/2016/TT-BCT, Quy định định mức tiêu hao năng lượng ngành SX Nhựa (21/04/2017)
 
Ngày 28/12/2017, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 38/2016/TT-BCT
Thông tư bao gồm 3 chương, 11 điều quy định về:

1. Định mức tiêu hao năng lượng cho các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp nhựa và lộ trình thực hiện suất tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa tại Việt Nam.

2. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất nhựa.

3. Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khuyến khích áp dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa.

Chi tiết về thông tư xem tại đây


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á