Phương pháp tính khoản phụ thu (hỗ trợ) cho năng lượng tái tạo tại Đức (EEG Umlage/ RES surcharge) (22/05/2017)
 

Nếu như Việt Nam sử dụng ngân sách nhà nước để trợ giá cho các nguồn điện tái tạo, Đức huy động hỗ trợ đó trực tiếp từ phía hộ tiêu thụ.

Theo Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 29 tháng 06 năm 2011 về Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, giá mua điện từ các dự án điện gió là 1,614 VNĐ/kWh, tương đương 7.8 UScents/kWh. Gần đây, Thủ tướng chính phủ ra Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2017 về Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, giá mua điện mặt trời là 2,086 VNĐ/kWh, tương đương 9.35 UScent/kWh. Tuy nhiên, trong tổng giá trả cho năng lượng tái tạo, đơn vị mua buôn là Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm trả 6.8 UScents/kWh, phần còn lại 1 UScent/kWh cho điện gió, 2.55 UScents/kWh cho điện mặt trời được thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước. Các làm này có thể gây gánh nặng cho ngân sách và nhà nước lại loay hoay tìm nguồn tài chính để trợ giá cho năng lượng tái tạo.

Chi tiết bài viết xem tại đây

-Đỗ Thị Hiệp NCS ĐH Kassel,CHLB Đức-
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á