Cuộc thi "Hòa Bình trong tôi" (14/06/2017)
 
Hướng tới Đại hội LCĐ khoa QLNL khóa 2017-2019 và khuyến khích SV khóa D9 lưu trữ những bức ảnh đẹp về đời sông, học tập và đi thực tế. LCĐ khoa QLNL đã tổ chức cuộc thi "Hòa Bình trong tôi"
Cuộc thi được đã tạo cho các bạn sinh viên D9QLNL1 và D9QLNL2 không khí hào hứng. Những khoảnh khắc lần đầu đi thực tế được ghi lại theo nhiều góc độ khác nhau. Kết thúc đợt thực tập có 12 tác phẩm ảnh và bài viết gửi dự thi. 
HB trong toi.jpg
Ảnh tổng hợp các tác phẩm dự thi

Thể thức cuộc thi được tính từ lượt bình chọn trên fanpage, kết quả như sau:
1. Đỗ Hải Long D9 QLNL2, Like: 35 | Share: 1
2. Hoàng Thị Thu Trang, D9-QLNL2, Like: 42 | Share: 3
3. Lã Thu Thảo, D9-QLNL2, Like: 73 | Share : 22
4. Nguyễn Quyết Thắng, D9-QLNL2, Like: 142 | Share: 66
5. Nguyễn Thị Kim Oanh, D9-QLNL2, Like: 156 | Share: 44
6. Vũ Duy Hiển, D9-QLNL2, Like: 32 | Share: 5
7. Nguyễn Thị Hương Quỳnh, D9-QLNL2, Like: 165 | Share: 660 
8. Nguyễn Quốc Đạt D9-QLNL1, Like: 126 | Share: 43
9. Nguyễn Thị Thủy - D9-QLNL1, Like: 54 | Share: 40
10. Phạm Thị Hồng D9-QLNL1 Like: 28 | Share: 18
11. Nguyễn Thị Thu Trang, D9-QLNL1, Like: 24 | Share: 13
12. Triệu Văn Bình, D9-QLNL1, Like: 203 | Share: 150

    Chi tiết về các tác phẩm dự thi và lời bình được đăng tải trên fanpage của sinh viên khoa QLNL.
    https://www.facebook.com/SVQLNLEPU2015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 
                                                                                              
                        -Chedh-

Tin mới
Clip Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á