Công ty ESEC tuyển dụng (29/07/2017)
 
Capture.JPG
Với mong muốn trở thành công ty uy tín trong lĩnh vực Năng Lượng Điện, Công ty ESEC đang “chiêu mộ nhân tài” cho văn phòng HN và TP HCM.
Các bạn vào đây xem chi tiết thông tin về công ty và vị trí tuyển dụng.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á