V-LEEP tuyển nữ thực tập sinh (30/09/2017)
 
Chương trình Năng lượng phát thải thấp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ (USAID V-LEEP) giúp tăng cường hệ thống Năng lượng phát thải thấp ở Việt Nam, để cải thiện an ninh năng lượng, môi trường và sức cạnh tranh quốc gia thông qua hỗ trợ triển khai các mô hình dịch vụ năng lượng sạch.  V-LEEP cần tuyển Nữ thực tập sinh cho một số hoạt động của dự án

Thông qua thầu phụ chiến lược, RCEE-NIRAS, V-LEEP tuyển một (01) thực tập sinh để hỗ trợ các hoạt động tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp của Dự án. Để giúp V-LEEP đạt được các cam kết nâng cao năng lực cho phụ nữ và xoá bỏ khoảng cách giới trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam, thực tập sinh sẽ là thành viên đầu tiên trong Chương trình Nữ thực tập sinh trong lĩnh vực năng lượng, chương trình mở ra cơ hội cho nữ giới trẻ ở Việt Nam đang theo đuổi các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt trong quản lý và lập kế hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, và tiết kiệm năng lượng.

Chi tiết các bạn sinh viên xem tại đây.

   -LCĐ-


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á