Prom 2017 (15/11/2017)
 
22195766_1420271541425129_5316192547489590335_n.jpgHình ảnh Prom Blossom ngày 10/10/ 2017 của Khoa Quản lý Năng lượng chào đón tân sinh viên Đ12QLNL, trường Đại học Điện lực.
Screen Shot 2017-11-15 at 11.23.19 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.23.33 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.23.44 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.23.58 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.24.12 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.24.23 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.24.34 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.24.49 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.24.59 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.25.09 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.25.19 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.25.41 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.25.52 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.26.13 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.26.39 PM.png

Screen Shot 2017-11-15 at 11.26.59 PM.png
_QLNL_


Tin mới
Clip Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á