Tuần lễ hiệu quả năng lượng năm 2017 (02/12/2017)
 
Capture.PNGHình ảnh tuần lễ năng lượng được khoa Quản lý năng lượng trường đại học điện lực tổ chức
hinh2.PNGmhinh6.PNG
hinh3.PNGhinh 1.PNG
hinh5.PNG
                                                                                                                 _QLNL_
Link ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/11j7G2gzNMT1kxKOWM0w5kxe1avib1YCl

Tin mới
Clip Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á