LogoQLNL.jpgChương trình đào tạo người Quản lý Năng lượng (QLNL) nhằm giúp cho người học hiểu rõ trách nhiệm của người QLNL ở trong doanh nghiệp cũng như giúp doanh nghiệp xây dựng mô hình QLNL, tổ chức kiểm toán năng lượng để xác định những khu vực có tỷ trọng tiêu thụ năng lượng cao, các khu vực có tiềm năng tiết kiệm năng lượng. 

Chi Tiết

Chương trình đào tạo Kiểm toán viên Năng lượng giúp học viên trang bị kiến thức và tính toán được các giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình trong công nghiệp như: hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, động cơ điện, hệ thống khí nén, hệ thống bơm, quạt gió, hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí, nhiên liệu và nồi hơi, hệ thống cấp hơi, lò nung công nghiệp…

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á