Sinh viên bấm vào biểu mẫu dưới đây để tải về

Chi Tiết

Hiểu rõ yêu cầu của xã hội đối với thị trường nhân lực trong giai đoạn hội nhập quốc tế, Chương trình đào tạo CLC của Khoa Quản lý năng lượng - Trường Đại học Điện lực không chỉ nhằm cung cấp cho sinh viên 1 tấm bằng đại học.

Chi Tiết

Khoa QLNL thông báo Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học (Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015).

Bấm vào đây để tải kế hoạch học tập.

Dưới đây là danh sách các lớp học và các giáo viên giảng dạy của từng lớp.

Chi Tiết

LogoQLNL.jpgChương trình đào tạo người Quản lý Năng lượng (QLNL) nhằm giúp cho người học hiểu rõ trách nhiệm của người QLNL ở trong doanh nghiệp cũng như giúp doanh nghiệp xây dựng mô hình QLNL, tổ chức kiểm toán năng lượng để xác định những khu vực có tỷ trọng tiêu thụ năng lượng cao, các khu vực có tiềm năng tiết kiệm năng lượng. 

Chi Tiết

Chương trình đào tạo Kiểm toán viên Năng lượng giúp học viên trang bị kiến thức và tính toán được các giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình trong công nghiệp như: hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, động cơ điện, hệ thống khí nén, hệ thống bơm, quạt gió, hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí, nhiên liệu và nồi hơi, hệ thống cấp hơi, lò nung công nghiệp…

Chi Tiết

Chương trình đào tạo ngành Quản lý năng lượng trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người  học có phẩm chất chính trị, đạo đức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý năng lượng

Chi Tiết

Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Quản lý Năng lượng giúp bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác quản lý năng lượng ở cả cấp vi mô (doanh nghiệp, địa phương) và cấp vĩ mô (ở góc độ nhà nước), đáp ứng sự phát triển bền vững của đất nước.

Chi Tiết

Chương trình đào tạo ngành Quản lý năng lượng trình độ đại học nhằm trang bị cho người  học có phẩm chất chính trị, đạo đức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý năng lượng

Chi Tiết

Sinh viên bấm vào các biểu mẫu dưới đây để tải về

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á