Tổng hợp các bài báo khoa học của Giảng viên khoa QLNL tính đến hết năm 2016

Chi Tiết

Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học, cấp Trường của giảng viên Khoa QLNL đã thực hiện từ tháng 1/2013 đến hết tháng 12/2015.

Chi Tiết

Ngay từ những khóa đại học đầu tiên của khoa QLNL, các bạn sinh viên đã rất tích cực thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dưới đây là bảng tổng hợp các đề tài NCKH mà các bạn sinh viên khoa QLNL đã thực hiện thành công và được nhà trường khen thưởng.

Chi Tiết

Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học mà giảng viên Khoa QLNL đã thực hiện từ trước cho đến nay (cập nhật đến tháng 12/2013)

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á