Chương trình đào tạo Cao học ngành Quản lý Năng lượng (06/05/2014)
 
Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Quản lý Năng lượng giúp bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác quản lý năng lượng ở cả cấp vi mô (doanh nghiệp, địa phương) và cấp vĩ mô (ở góc độ nhà nước), đáp ứng sự phát triển bền vững của đất nước.

1. Mục tiêu đào tạo

    1.1 Mục tiêu chung:

     Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, tạo khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Quản lý năng lượng

    1.2 Mục tiêu cụ thể:

   a) Về kiến thức:

      Nắm vững những kiến thức chuyên sâu, năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vựcquản lý năng lượng, cụ thể là:

- Xây dựng và vận hành các hệ thống quản lý năng lượng trong các nhà máy, xí nghiệp, tòa nhà thương mại….

- Quản lý trong các các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển năng lượng; Năng lượng tái tạo; Quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thiết kế các hệ thống sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, …

- Am hiểu về cơ chế quản lý,  quy hoạch và vận hành  hệ thống điện trong điều kiện thị trường điện cạnh tranh.

b) Về kỹ năng:

Có kỹ năng lãnh đạo, có năng lực làm việc độc lập;

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hiện đại trong quản lý;

Có khả năng tham gia tư vấn kiểm toán năng lượng, tìm kiếm và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

Có khả năng phân tích, thiết kế thị trường điện nhằm đạt được tối ưu hiệu quả đối với xã hội;

Có kỹ năng quản lý tài chính, nhân lực, tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý rủi ro, quản lý thay đổi;

Có kỹ năng tốt trong giao tiếp và đàm phán.

c) Về đạo đức nghề nghiệp:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Yêu thích và tâm huyết với nghề đã chọn, đáp ứng được yêu cầu công tác cho mọi thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, cơ quan quản lý về lĩnh vực kinh tế năng lượng.

2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm trong đó có một năm học lý thuyết, nửa năm làm luận văn tốt nghiệp, thực hành, thí nghiệm.

3.  Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp Đại học có văn bằng tốt nghiệp cùng chuyên ngành từ loại trung bình khá trở lên. Nếu tốt nghiệp loại trung bình thì phải có 2 năm kinh nghiệm.

     Cụ thể là:

     - Các kỹ sư, chuyên viên làm các công tác quản lý kinh doanh trong các đơn vị thuộc ngành điện (các nhà máy điện, các công ty truyền tải, phân phối điện...)

   - Các kỹ sư chuyên viên làm các công tác thiết kế, quản lý vận hành điều tiết thị trường điện thuộc cá cơ quan quản lý thị trường điện như Tập đoàn Điện lực, Cục điều tiết Điện lực, Vụ năng lượng dầu khí,…

   - Các nghiên cứu viên thuộc các viện, trung tâm nghiên cứu về điện, năng lượng, các giảng viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng có các chuyên ngành Quản lý năng lượng, Kinh tế năng lượng, Hệ thống điện.

4. Danh mục các ngành gần, ngành phù hợp vói chuyên ngành

-  Chuyên ngành Kinh tế năng lượng (KTNL),

-  Chuyên ngành Kỹ thuật điện (KTĐ),

-  Chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng

-  Chuyên ngành Quản lý công nghiệp,

-  Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

5. Các học phần bổ túc kiến thức:

   Đối với các học viên không học chuyên ngành Quản lý năng lượng muốn tham gia vào khóa học cao học ngành Quản lý năng lượng cần phải học bổ sung kiến thức một số học phần. Các đối tượng này chia thành 2 nhóm:

-         Nhóm 1: Nhóm các học viên đã tốt nghiệp các chuyên ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng

-         Nhóm 2: Nhóm các học viên đã tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế và quản lý.

 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

1

Vận hành kinh tế hệ thống điện

2

 

x

2

Qui hoạch phát triển hệ thống điện

2

 

x

3

Kinh tế lượng

2

x

 

4

Phân tích kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư

2

x

 

5

Sử dụng hợp lý và bảo tồn năng lượng

2

x

x

  -Khoa QLNL-


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á