Ngày 14 tháng 9 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

Chi Tiết

THÔNG TƯ 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua bán công suất phản kháng được thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2014 .

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á