Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch thực hành môn học và địa điểm cho các lớp khối D8 ngành kinh tế (22/11/2016)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch thực hành môn học và địa điểm cho các lớp khối D8 ngành kinh tế
Chu ý 
  • Sáng 28/11/2016 lúc 7:30 sinh viên các lớp D8KT1, D8KT2, D8KT3 tập trung tại Hội Trường C học buổi 1 về kỹ năng mềm
  • Chiều 28/11/2016 lúc 13:30 sinh viên các lớp D8TC, D8QT1, D8QT2, D8QTDLKS học buổi 1 về kỹ năng mềm

 Chi tiết lịch học và phòng học của các lớp D8QT1, D8QT2, D8QTDLKS, D8TCNH download tại đây

 Chi tiết lịch học của các lớp D8KT tại censtaf


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA