Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo điều chỉnh lịch phản biện thực hành môn học cho sinh viên khối D8 ngành tài chính và kế toán (26/12/2016)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch phản biện thực hành môn học cho sinh viên khối D8 ngành tài chính và kế toán 
  • Thời gian phản biện  sáng 18/1/2017. 
  • Địa điểm sẽ thông báo sau
  • Nộp bài THMH cùng với thời gian phản biện
  • Buổi học về kỹ năng viết CV với Censtaf cho ngành kế toán và trao chứng chỉ Censtaf vào chiều thứ 4, ngày 18/1/2017
                                                                                    
                                                                                            KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA